Aktualnie przebywasz w:

I. DANE SPRZEDAWCY


1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma REMO-FILM Zbigniew Filimoniuk z siedzibą w Warszawie, ul.Wiolinowa 8 m48, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta M.St.Warszawy pod numerem 167236, nr NIP: 951-149-17-94, nr Regon 011988767.
2. Dane teleadresowe REMO-FILM:

• adres: 02-785 Warszawa ul.Wiolinowa 8 m48

• tel: 0-501 79 56 48

• email: zbyszekfilimoniuk@gmail.com

3. Sklep działa pod adresem domeny: sklep.remofilm.pl

 

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW


1. Zakupy w Sklepie Internetowym REMO-FILM mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zwane dalej Zamawiającym lub Klientem.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel sklepu - firma REMO-FILM, zwana dalej REMO-FILM lub „Sklepem’.
3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez REMO-FILM na stronie sklep.remofilm.pl w chwili składania zamówienia.
4. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny.
5. Podane w sklepie ceny są cenami brutto i obejmują w przypadku każdego produktu 23% VAT.
6. REMO-FILM zastrzega sobie prawo do wprowadzania czy też wycofania dowolnego produktu ze sklepu oraz prowadzenia akcji promocyjnych w dowolnym czasie jak również zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
7. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem e-mail. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można złożyć telefonicznie.

E-mail z zamówieniem należy wysłać na adres zbyszekfilimoniuk@gmail.com

Otrzymanie e-maila z zamówieniem przez REMO-FILM rozpoczyna realizację zamówienia.

8. Aby zamówienie mogło być zrealizowane w zamówieniu należy bezwzględnie podać nazwę i ilość produktu, nazwę Zamawiającego, adres dostawy oraz numer telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem osoby z którą można kontaktować się w sprawie autoryzacji zamówienia. REMO-FILM będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
9. Zamówienia w sklepie internetowym REMO-FILM są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu REMO-FILM obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
11. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

a. w przypadku przesyłki realizowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto REMO-FILM.

13. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty w umówionym miejscu - niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia

b. dostawa za pośrednictwem poczty polskiej

c. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

14. REMO-FILM będzie dążył do wysłania zamówionego towaru w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
15. Wraz z produktem Zamawiający otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
16. Dostawa towaru, jej czas i miejsce odbywa się w wybrany przez Zamawiającego i określony w zamówieniu sposób. Koszt przesyłki jest zmienny i zależny od ilości towarów jak również czasu i miejsca dostawy. Przewidywany czas dostawy i jej koszt zostanie podany przed potwierdzeniem zamówienia. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pocztowej, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas spedycji w obecności listonosza.
18. Zamawiający może zrezygnować ze złożonego zamówienia informując o tym REMO-FILM telefonicznie lub e-mailem wyłącznie przed dokonaniem wysyłki towaru.
19. REMO-FILM zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy lub niemożności dokonania autoryzacji zamówienia może odstąpić od realizacji zamówienia.
20. Wysyłając do sklepu internetowego Remofilm.pl zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Remofilm.pl jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

 

III. REKLAMACJE


1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do REMO-FILM Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez REMO-FILM przesyłki z reklamowanym produktem.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu Sklepu Internetowego REMO-FILM i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. REMO-FILM zapewnia, że dane przekazane przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z realizacją.
3. REMO-FILM jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu.
4. REMO-FILM zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego REMO-FILM,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego REMO-FILM.
5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego